stichting solink random logo
3.jpg
nieuwsitems 31-03-2017
Kamers beschikbaar in diverse steden voor het nieuwe schooljaar 2017 - 2018
Stichting SOlink bereid zich momenteel voor op het nieuwe schooljaar en ook…
lees verder...
Stichting_SOlink_anbo_logo Stichting_SOlink_stichtinghelp_logo Stichting_SOlink_coalitieerbij_logo Stichting_SOlink_wijz_logo Stichting_SOlink_gemeente-rotterdam_logo Stichting_SOlink_gemeente-utrecht_logo Stichting_SOlink_amsterdam-zuid_logo Stichting_SOlink_fundatie-van-den-santheuvel-sobbe_logo Stichting_SOlink_projecten-in-nederland-logo Stichting_SOlink_gph-verhagen-stichting-logo Stichting_SOlink_logo_sluytermanvanloo

Ben ik geschikt

Iedereen die een kamer beschikbaar heeft en het leuk lijkt een goede sociale student als huisgenoot te hebben is uitgenodigd om deel te nemen aan het SOlink programma. De consulent van Stichting SOlink zorgt vervolgens voor een mooie link.

De kamer die u middels het SOlink programma beschikbaar wenst te stellen dient in het kader van de privacy door de student afsluitbaar te zijn. Er is geen minimale of maximale oppervlakte vereist bij een kamer die u middels het SOlink programma beschikbaar wilt stellen, studenten hebben veel belangstelling voor zowel kamers met een kleine als grote oppervlakte. Gedurende het intakegesprek bij u thuis zal er altijd een moment worden ingeruimd door de consulent om de kamer te bezichtigen.

Uw woning dient te beschikken over minimaal twee (slaap)kamers, zodat zowel u als de student over een eigen kamer kunnen beschikken. Er is geen maximum in het totaal aantal kamers waar gezamenlijk gebruik van mag worden gemaakt.

Wilt u de kamer alleen beschikbaar stellen om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen? Dan is het SOlink programma waarschijnlijk niet geschikt voor u. Het spreekt voor zich dat u er maandelijks een mooi bedrag aan over zult houden, maar het zal altijd wat lager zijn dan wanneer u de kamer op eigen initiatief zou verhuren.

In Nederland dient er aan veel regelgeving te worden voldaan alvorens een kamer beschikbaar mag worden gesteld. Aan deze regelgeving dient te worden voldaan om narigheid met (overheid)organisaties te voorkomen. Stichting SOlink kan uw persoonlijke situatie inventariseren en op basis daarvan aangeven welke regels op u van toepassing zijn. Voldoet u (nog) niet aan bepaalde regels, dan kunt u ervoor kiezen om zelf de benodigde stappen te ondernemen om hier alsnog aan te voldoen of besluiten Stichting SOlink dit af te laten handelen.

De student die door Stichting SOlink aan u zal worden voorgesteld zal zich in grote mate bezighouden met zijn studie. Naast het onderlinge sociale contact wat u met de student zult hebben kan het natuurlijk ook voorkomen dat er wederzijds (in beperkte mate) hand-en-spandiensten worden verleend. Het is daarbij echter niet de bedoeling dat de hand-en-spandiensten de schijn van structurele zorgverlening krijgt, voor het verlenen van zorg zijn andere organisaties die u daar beter bij kunnen helpen.

Volg ons via: Stichting_SOlink_facebook_icon Stichting_SOlink_hyves_icon Stichting_SOlink_twitter_icon Stichting_SOlink_youtube_iconNeem contact met ons op:

Openingstijden

ma: 9:30 - 16:30
di: 9:30 - 16:30
wo: 9:30 - 16:30
do: 9:30 - 16:30
vr: 9:30 - 16:00

Stichting SOlink
Spinel 50
3316 LG Dordrecht

E-mail: info@solink.nl

Gratis jaar ANBO lidmaatschap cadeau bij elke SOlink match!