stichting solink random logo
4.jpg
nieuwsitems 31-03-2017
Kamers beschikbaar in diverse steden voor het nieuwe schooljaar 2017 - 2018
Stichting SOlink bereid zich momenteel voor op het nieuwe schooljaar en ook…
lees verder...
Stichting_SOlink_anbo_logo Stichting_SOlink_stichtinghelp_logo Stichting_SOlink_coalitieerbij_logo Stichting_SOlink_wijz_logo Stichting_SOlink_gemeente-rotterdam_logo Stichting_SOlink_gemeente-utrecht_logo Stichting_SOlink_amsterdam-zuid_logo Stichting_SOlink_fundatie-van-den-santheuvel-sobbe_logo Stichting_SOlink_projecten-in-nederland-logo Stichting_SOlink_gph-verhagen-stichting-logo Stichting_SOlink_logo_sluytermanvanloo

Stichting

Stichting SOlink is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat er geen doelstelling is om geld aan deelnemers van het SOlink programma te verdienen. Stichting SOlink heeft wel te maken met kosten die moeten worden gemaakt om een goede link tot stand te brengen en te onderhouden.

Deze kosten dienen te worden gedekt zodat er minimaal een begrotingsevenwicht is, Stichting SOlink gaat dan ook kostendekkend te werk. Deze kosten kunnen worden gedekt door een maandelijkse bijdrage te vragen van de deelnemers aan het SOlink programma die daadwerkelijk worden geholpen. Op het moment dat een link wordt beëindigd, stopt ook de maandelijkse bijdrage. Tot aan het moment dat Stichting SOlink een link tot stand heeft gebracht worden er geen kosten in rekening gebracht, dit betekent dus dat wanneer er inspanningen zijn verricht maar deze hebben niet geleid tot een link er ook geen kosten hoeven te worden vergoed en het financiële risico daarvoor bij Stichting SOlink ligt. In de volksmond mag het SOlink programma dan ook worden beschouwd als een "No Cure No Pay" programma.

De kosten die Stichting SOlink maakt zijn onder te verdelen in veel verschillende categorieen, waarvan een deel waarschijnlijk ook nog eens buiten het gezichtsveld van de deelnemers aan het SOlink programma plaats vindt. Op deze pagina is een beknopt overzicht weergegeven van kosten waar Stichting SOlink mee te maken heeft, daar het van elementair belang is dat u als (toekomstige) deelnemer weet waar uw maandelijkse bijdrage voor wordt aangewend. Dit zijn nog niet eens alle kosten, omdat per individu er extra regelingen van kracht kunnen zijn die moeten worden uitgezocht alvorens een link tot stand kan worden gebracht.

Lees verder

Volg ons via: Stichting_SOlink_facebook_icon Stichting_SOlink_hyves_icon Stichting_SOlink_twitter_icon Stichting_SOlink_youtube_iconNeem contact met ons op:

Openingstijden

ma: 9:30 - 16:30
di: 9:30 - 16:30
wo: 9:30 - 16:30
do: 9:30 - 16:30
vr: 9:30 - 16:00

Stichting SOlink
Spinel 50
3316 LG Dordrecht

E-mail: info@solink.nl

Gratis jaar ANBO lidmaatschap cadeau bij elke SOlink match!